TOP 50 lúc 0h00 11/06/2019
trao trong 24h nhé

# Nhân vật Relife Reset Level Master Lớp nhân vật RS Cuối
1 TheDw 0 139 400 126 Grand Master 10/06 03:01:01
2 thaem 0 137 400 400 Blade Master 10/06 18:18:55
3 IIvII0nkey 0 136 400 163 Grand Master 10/06 13:12:37
4 PhucX0 0 134 400 400 Hight Elf 10/06 16:04:42
5 TBdanang 0 134 400 400 First Master 10/06 18:32:57

View more latest threads same category: