Siêu Boss - Săn Medusa (Săn Boss)
Săn Boss Medusa nhận vật phẩm đồ hoàn hảo hay Đồ Thần (tỉ lệ 1-10% rớt đồ)
Bản đồ: Map Loren (144 - 120)
(Thời Gian: 00h16 - 02h40 - 04h22 - 06h38 - 08h11 - 10h40...